II Czwartek po Popielcu

opublikowane: 17 lut 2010, 22:37 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 14 mar 2010, 07:05 ]

Potem mówił do wszystkich: <<Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!>> (Łk 9, 23)

 

Bycie uczniem sprowadza się do trzech poleceń Jezusa: zaprzeć się siebie, wziąć swój krzyż i naśladować Pana.

Zaprzeć się samego siebie? Zaprzeć się wiary, swoich przekonań; wyprzeć się znajomości – z takich sytuacji znamy ten czasownik. Czy uczeń Jezusa musi przeczyć sobie samemu? Wyrzec się siebie? Wzgardzić sobą?