IV Sobota po Popielcu

opublikowane: 20 lut 2010, 00:40 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 14 mar 2010, 07:05 ]

Potem wyszedł i zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» (Łk 5, 27)

 

Lewi zostaje znaleziony w miejscu swojej niezbyt chlubnej pracy. Tam słyszy słowa powołania. Wydaje się, że w historii Jezusa mamy do czynienia z radykalnym wymieszaniem tego co święte (sacrum) z tym co zwyczajne (profanum), czy wręcz grzeszne. Żadna przestrzeń nie jest szczególnie uprzywilejowana, aby się stać przestrzenią objawienia. Żaden człowiek, nawet najbardziej grzeszny, nie może uważać siebie za wykluczonego. 

            Chrystus nie zna bariery. Nie stanowi jej ani grzech człowieka ani śmierć.