XVI Czwartek II tygodnia Wielkiego Postu

opublikowane: 4 mar 2010, 00:12 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 14 mar 2010, 07:03 ]

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. (J 15, 13)


Ileż to razy pytamy samych siebie, jak dalece ma sięgać nasza miłość? Stawiamy to pytanie, żyjąc w małżeństwie, w kapłaństwie, w życiu zakonnym.   

Pytamy o ostateczny horyzont ludzkiej miłości; o wartość naszej ofiary? Oddać życie? Te słowa naznaczone są dramatem wielu żon i mężów, którym się wydaje, że ich miłość, ofiara ich życia niczemu ani nikomu nie służą.

Jak rozumieć sugestię Jezusa, że taka miłość dotyczy przyjaciół?