XIX. III niedziela Wielkiego Postu

opublikowane: 8 mar 2010, 01:08 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 8 mar 2010, 01:11 ]

Jezus im odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie”  (Łk 13, 2 -3)

 

W tradycji judaistycznej cierpienie wiązano zawsze z grzechem. Każdą chorobę, każde nieszczęście starożytni Żydzi widzą jako zapłatę za grzech. Pierwszym, który sprzeciwia się takiej wizji, jest autor księgi Hioba. Podobnie, kilka stuleci później, Jezus Chrystus.

                Cierpienie nie uszlachetnia człowieka. Jest jedynie momentem krytycznym. Tworzy okazję do tego, aby w nieco innej perspektywie spojrzeć na własne życie. To dlatego Jezus wspominając o nieszczęściach innych ludzi, widzi w tym sposobność, aby wezwać do nawrócenia. Nawrócenia, które oznacza coś więcej niż tylko zmianę postępowania. Grecki termin metanoia sygnalizuje radykalną zmianę widzenia świata, myślenia o sobie, Bogu i świecie.