XXX Czwartek IV tygodnia Wielkiego Postu

opublikowane: 18 mar 2010, 00:58 przez Redakcja JotJotZet

Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. (J 5, 39 – 40)

 

Jedyne dzieło, które Jezus ma do wykonania, to objawienie miłości, jaką Ojciec żywi do człowieka: tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał... Nic nadto. 

Ale to dokonuje się przez gorszące człowieczeństwo Jezusa. To zgorszenie jest tak głębokie, że podobnie jak współcześni Jezusowi nie wierzymy, że wystarczy przyjść do Niego, aby mieć życie.