XXXI Piątek IV tygodnia Wielkiego Postu

opublikowane: 19 mar 2010, 01:44 przez Redakcja JotJotZet

Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» (Łk 2, 48 – 49)

 

Piękny obraz Syna Człowieczego słuchającego ludzkiej mądrości, która ze swej strony próbuje zgłębić tajemnicę słowa Bożego. Nic jeszcze nie zapowiada, że ta mądrość odrzuci Słowo Wcielone.

Jedyny cień, który wydaje się wdzierać w ten niebiański pejzaż, to spięcie między Maryją, która jako Matka reklamuje swoje prawo do Syna, i Jezusem, który już teraz potwierdza absolutny prymat Ojca.

W tym radykalnym prymacie Boga Jezus widzi źródło swojej wolności wobec wszystkich i wszystkiego, co spotka na swej drodze. Również wobec Matki i Jej Oblubieńca, Józefa.