XXXIV Poniedziałek V tygodnia Wielkiego Postu

opublikowane: 22 mar 2010, 01:08 przez Redakcja JotJotZet

A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia». Rzekli do Niego faryzeusze: «Ty sam o sobie wydajesz świadectwo. Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe». (J 8, 12 – 13)

Deklaracja Jezusa, że jest światłością świata (przekraczając tym samym horyzont judaizmu) i światłem życia dla każdego, na pierwszy rzut oka wydaje się uzurpacją. Żaden człowiek nie może pretendować do tego, aby jego życie i słowa stanowiły światłość świata, więcej – były dla innych światłem życia.

            Gdy słuchamy słów Jezusa, dociera do nas, że coś takiego mógł powiedzieć jedynie wariat (idiota) albo rzeczywisty zbawiciel człowieka. Ale jak ich odróżnić?