XXXVI Środa V tygodnia Wielkiego Postu

opublikowane: 25 mar 2010, 10:58 przez Redakcja JotJotZet

W odpowiedzi rzekli do Niego: «Ojcem naszym jest Abraham». Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego». Rzekli do Niego: «Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca - Boga». Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał». (J 8, 39–42)

Na czym polegają czyny Abrahama? Pismo powiada, że na wierze wbrew nadziei. My zaś pamiętamy przede wszystkim jego niedoszłą ofiarę z syna Izaaka na górze Moria.

W jednym i drugim przypadku Abraham przekracza narzucającą się naoczność doświadczenia. Nie potrafią tego uczynić ci, którzy uważają się za jego potomków.

Wiara, do której wzywa Chrystus, polega właśnie na tym: na odwadze wykraczania poza to, co zostaje nam dane w naoczności doświadczenia.

Comments