XXXV Wtorek V tygodnia Wielkiego Postu

opublikowane: 23 mar 2010, 04:10 przez Redakcja JotJotZet

                Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył».  (J 8, 28)


Dwukrotnie Jezus używa wyrażenia, które w Starym Testamencie zarezerwowane było dla Jahwe: JA JESTEM. Pod takim bowiem imieniem Bóg mówi do Mojżesza w krzewie gorejącym.

Przestrzenią ostatecznego objawienia tożsamości Jezusa jest Jego wywyższenie, czyli w teologii janowej krzyż. Paradoksalnie, swoje odwieczne JA JESTEM Chrystus potwierdza w momencie śmierci.

            Jednocześnie, kto nie uznaje jezusowego JA JESTEM skazuje siebie na śmierć.