XXXXII Wielki Wtorek

opublikowane: 30 mar 2010, 00:34 przez Redakcja JotJotZet

            Powiedział Mu Piotr: „Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie”. Odpowiedział Jezus: „Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Kogut nie zapieje, a ty trzy razy się Mnie wyprzesz”. (J 13, 37 – 38)

I tak oto biedny kogut stał się miarą zdrady świętego Piotra.

Ponoć każdego dnia Żydzi zanoszą do Boga swoje rytualne błogosławieństwo: „Błogosławiony niech będzie Pan, który dał kogutowi inteligencję do odróżniania dnia i nocy”.

To trudna sztuka zapowiadać jutrzenkę, kiedy jeszcze wokół panuje mrok nocy. Istotnie, potrzeba do tego inteligencji koguta.  

                 Jeszcze trudniej uwierzyć w to, że można się podnieść po tak dotkliwym rozczarowaniu co do własnej obietnicy i wierności. Istotnie, potrzeba do tego łez Piotra.