XXXX Niedziela Palmowa

opublikowane: 29 mar 2010, 02:14 przez Redakcja JotJotZet

            Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie powiedział: Weźcie go i podzielcie między siebie; albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał, mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane; czyńcie to na moją pamiątkę. Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana (Łk 22, 17 – 20)

Dzisiejszego dnia wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy i czytamy Mękę Pańską w jednej z trzech wersji synoptycznych. Daje nam to wgląd w to wszystko, co się stanie z Jezusem w przeciągu całego tygodnia, w liturgii zwanym Wielkim bądź Świętym.

Opis wieczerzy paschalnej (bądź Ostatniej – w wersji Janowej) przybliża nas do tajemnicy Krzyża. Na kilkanaście godzin przed swoją śmiercią Jezus podaje uczniom klucz do interpretacji tego, co się stanie na Golgocie. 

Dwukrotnie łamie przy tym zwyczaj wieczerzy paschalnej. Wprawia to uczestników w zdumienie. Gdybyśmy odzyskali taką właśnie kategorię patrzenia na Jezusa – ze zdumieniem.