piątek III tygodnia adwentu (2010-12-17)

opublikowane: 17 gru 2010, 00:24 przez Redakcja JotJotZet

Z ewangelii według świętego Mateusza 1:1

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. 

         Dzisiejszy dzień wyznacza drugi etap adwentu. Oczy oczekujących przenoszą się z Końca Historii – z Dnia Sądu Ostatecznego na Centrum Historii – egzystencję Jezusa Chrystusa, Wcielone Słowo Boga.

Mateusz, tworzący genealogię Syna abrahamowego, Syna dawidowego, wierzy w opatrznościowy plan Boga, którego ukoronowaniem jest Jezus.

Jezus zostaje ustanowiony dziedzicem obietnicy poczynionej Dawidowi i ożywiającej nadzieję Żydów. Jezus dziedziczy także obietnicę poczynioną Abrahamowi, że w nim błogosławione będą ludy całej ziemi – nie tylko Żydzi.

Historia Izraela, kryjąca się za tymi 41 imionami, kryje dramaty ludzkiej wierności i zła, miłości i grzechu. W taką właśnie historię zostaje wpisany Potomek Abrahama i Dawida.

         I tylko nasza współczesna mentalność nie radzi sobie z nieścisłościami Mateuszowej genealogii.