sobota I tygodnia adwentu (2010-12-04)

opublikowane: 4 gru 2010, 06:25 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 5 gru 2010, 09:34 ]

Z ewangelii według świętego Mateusza 5:6-8  

5 Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: 6 Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. 7 Idźcie i głoście: "Bliskie już jest królestwo niebieskie". 8 Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!

            Po pierwsze, można ofiarować tylko to, co się samemu posiada. Po drugie zaś, otrzymując i przyjmując darmo, zobowiązujemy się do bezinteresownego daru. Darmo dawać, nie oczekując nic w zamian. Cóż takiego otrzymali uczniowie od Jezusa? Czy któryś z nich był umarły lub chory? Czy któryś z nich był trędowaty lub opętany? Co takiego otrzymali, że teraz mają sami darmo dawać?