2011-03-09 Środa Popielcowa

opublikowane: 9 mar 2011, 00:28 przez Redakcja JotJotZet
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś gdy pościsz namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.
Mt 6,1-6
16-18


Myślę, że to jest największa trudność wypływająca z dzisiejszej Ewangelii. Prawie każdy lubi, gdy się go chwali. Czuje się wtedy taki doceniony. Modlić się, pościć i dawać pieniądze potrzebującym – to nie aż taki problem, ale czynić tak, by widział to tylko Bóg, a nie ludzkie oko – to dopiero zadanie na Wielki Post.

W tym szczególnym czasie warto zrobić coś tylko z miłości do Pana z pokorą i prostotą. Wtedy wypełnimy Jego wolę i w milczeniu możemy zmieniać świat na miarę naszych możliwości.
Monika
Comments