2011-03-14 poniedziałek, I Tydzień Wielkiego Postu

opublikowane: 13 mar 2011, 14:24 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 14 mar 2011, 02:53 przez Roma Zygmunt ]
Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie." Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?" Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
Mt 25, 31-46

Wielki Post to szczególny okres modlitwy, pokuty i refleksji nad własnym życiem. Do tej refleksji zachęca nas zwłaszcza dzisiejsza ewangelia o Sądzie Ostatecznym.
Syn Człowieczy gdy przyjdzie sądzić nasze czyny - wśród pytań, o których pisze w dzisiejszej Ewangelii św. Mateusz – może zadać i takie pytania, jakie w ostatnich dniach przysłał nam drogą elektroniczną nasz przyjaciel:
  • Bóg nie zapyta, jak duży dom miałeś. On zapyta, ilu ludzi przyjąłeś pod swój dach.
  • Bóg nie zapyta o ubrania w twojej szafie. On zapyta, ilu ludziom pomogłeś się odziać.
  • Bóg nie zapyta o najwyższą płacę, jaką miałeś. On zapyta, co poświęciłeś aby ją zdobyć.
  • Bóg nie zapyta, ilu miałeś przyjaciół. On zapyta, dla ilu z nich byłeś przyjacielem.
  • Bóg nie zapyta, w jakim sąsiedztwie mieszkałeś. On zapyta, jakim byłeś dla sąsiadów.
Boże dopomóż, abyśmy zawsze pamiętali Twoje słowa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.
Janina
Comments