2011-03-15 wtorek, I Tydzień Wielkiego Postu

opublikowane: 13 mar 2011, 14:26 przez Redakcja JotJotZet
Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.
Mt 6, 7-15

Ten fragment ewangelii mówi nam o kochającym nas Ojcu w niebie, o Panu Bogu, który nas zna i troszczy się o nasze zbawienie. On wie czego nam potrzeba zanim to wypowiemy, ponieważ jest Bogiem a my jego dziećmi. Przez swego Syna mówi do nas, byśmy nazywali Go Ojcem. Przez to stajemy się braćmi Jezusa Chrystusa, Jego Syna. Uświadomienie sobie tego tak wielkiego wyniesienia każdego z nas, do godności Dziecka Bożego, jest trudne do wyobrażenia, a cóż dopiero, by to zrozumieć.

To Bóg, który jest miłością, podnosi nas ku sobie. Pragnie, byśmy pełnili Jego wolę i mieli czyste i wybaczające serce a On nas obroni, przygarnie w Swoim Królestwie. Do tego jesteśmy powołani.

Od zawsze.
Ireneusz K.