2011-03-17 czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu

opublikowane: 13 mar 2011, 14:30 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 17 mar 2011, 08:02 ]
Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.
Mt 7, 7-12

W dzisiejszej Ewangelii otrzymujemy wskazówki, jak mamy się modlić. Panu Bogu najpierw powinniśmy dziękować za otrzymane dary, a dopiero potem prosić o wszelkie potrzebne łaski, nie czyńmy odwrotnie. On zna nasze potrzeby i wie, czego nam braknie. Jeśli nasze prośby będą zgodne z Jego wolą, na pewno je spełni. Pukajmy, kołaczmy więc do Jego drzwi, prośmy i nie ustawajmy w naszych modlitwach.

Potwierdzeniem słów Chrystusa, który zachęca nas do wytrwałości w modlitwie i zapewnia o wysłuchaniu, może być św. Monika, która przez wiele lat prosiła o nawrócenie syna Augustyna i została wysłuchana. Naśladujmy ją w tej wytrwałości, wierząc w skuteczność.
Krystyna