2011-03-30 środa, III Tydzień Wielkiego Postu

opublikowane: 27 mar 2011, 05:24 przez Redakcja JotJotZet
Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.
Mt 5, 17-19

Pan Jezus nie przyszedł znieść prawa czyli Bożych przykazań. Przykazania to jak znaki drogowe, które mają mi zapewnić bezpieczną jazdę. Niestety zdarza się, że przez nieuwagę nie spostrzegam jakiegoś znaku, np. że jest śliska nawierzchnia i wypadam z trasy. Droga wymaga wielkiej uważności, bardzo pomocny jest w tym rachunek sumienia, dzięki niemu można zobaczyć ostatni "odcinek trasy" i dzięki Bożej łasce wyciągnąć naukę z tego co zaniedbane, pominięte. Można uczyć się w ten sposób większej wrażliwości na głęboki sens Bożych przykazań. Łatwiej jest zobaczyć je jako dar Boga, Jego miłość i troskę o każdego człowieka. Święty Ignacy zaleca codzienne odprawianie rachunku sumienia, który jest bardzo pomocnym narzędziem na drodze duchowej i jest też formą modlitwy. Warto sobie zadać pytanie właśnie teraz w Wielkim Poście , czym są dla mnie Boże przykazania ? Czy postrzegam je jako ograniczenie mojej wolności czy wyraz miłości Boga do mnie ? Jak często korzystam z możliwości Bożej pomocy jaką jest rachunek sumienia, który prowadzi mnie do sakramentu pokuty?
Marta