2011-04-01 piątek, III Tydzień Wielkiego Postu

opublikowane: 27 mar 2011, 05:33 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 1 kwi 2011, 00:18 ]
Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: "Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?" Jezus odpowiedział: "Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych". Rzekł Mu uczony w Piśmie: "Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary". Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: "Niedaleko jesteś od królestwa Bożego". I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.
Mk 12, 28-34


Miłość jest największym ze wszystkich przykazań — wszystkie inne na niej się opierają. Nie można kochać Boga jednocześnie nie kochając bliźniego. Trudno jest również kochać bliźniego gdy nie kocha się Boga. Ludzie niewierzący często wypowiadają się, że nie spotkali prawdziwych chrześcijan, bo mimo, ze chodzą oni do kościoła, żyją sakramentami to nie szanują swoich bliźnich. Jak często człowiek człowiekowi wyrządza ogromną krzywdę? Jak często pomimo tego, że jesteśmy ludźmi wierzącymi zdarza nam się gardzić, poniżać, nie szanować drugiego człowieka. Przed Bogiem każdy ma swoja wartość, bo On stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, i kocha każdego - bez wyjątku. Jakie mamy prawo oceniać innych i mówić źle o osobach nieobecnych? Święty Paweł pisze, że można mówić językami, mieć dar prorokowania, rozumieć wszelkie tajemnice i posiąść całą wiedzę, nawet jeśli ma się wiarę, która przenosi góry — to wszystko, bez miłości jest niczym. Powinniśmy poszukać czegoś dobrego w każdym bliźnim i uczyć się go miłować. Nasza miłość powinna pochodzić z samego wnętrza, z naszego związku z Chrystusem. Modlitwa jak również przygotowanie duchowe w Wielkim Poście może pomóc zrozumieć i wprowadzać w życie prawdziwą miłość.

Magda