2011-04-06 środa, IV Tydzień Wielkiego Postu

opublikowane: 2 kwi 2011, 13:25 przez Redakcja JotJotZet
Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał.
J 5, 17-30

W dniach 27.03-30.03.2011 dominikanin o. Jan Góra prowadził w naszej Parafii rekolekcje wielkopostne. Tematem tych rekolekcji poza osobą Jana Pawła II, były trzy hasła: ojcostwo, synostwo, braterstwo. Nie ukrywam, że bezpośrednio po tych rekolekcjach, kiedy zastanawiałem się nad tym, jak powinny wyglądać moje rozważania na temat powyższego tekstu Ewangelii nasunęła mi się myśl, aby je ująć w dokładnie za pomocą tych trzech słów. Nie zrobiłem tego tylko dlatego, że to skojarzenie, które dziś dla każdego z parafianina jest jednoznaczne, wcale takie nie musi być za lat kilka.

Ojcostwo, synostwo. Chyba nie ma w Ewangelii fragmentu, który bardziej niż ten ukazuje jedność Boga Ojca i Jego Syna. Jedność we wszystkich możliwych aspektach. Rozważając ten tekst miałem przez dłuższy czas poczucie pewnego braku, świadomości tego, że pominięty został jakiś istotny składnik. W pewnym momencie uświadomiłem sobie, że brakuje mi w tym fragmencie Ewangelii odwołania do Ducha Świętego, określenia relacji względem tej Trzeciej Osoby Boskiej. I kiedy tak o tym myślałem spostrzegłem jak bardzo się myliłem. To Duch Święty jest tą jednością, więzią, która spaja Ojca i Syna. To On jest relacją między Ojcem i Synem, przekaźnikiem woli, miłości, poświęcenia. Braterstwo.

Krzysztof