2011-04-20 Wielka Środa

opublikowane: 9 kwi 2011, 13:29 przez Redakcja JotJotZet
Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: "Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam". A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: "Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?" On odrzekł: "Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: "Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami"". Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu . A gdy jedli, rzekł: "Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi". Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: "Chyba nie ja, Panie?" On zaś odpowiedział: "Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził". Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: "Czy nie ja, Rabbi?" Odpowiedział mu: "Tak jest, ty".
Mt 26,14-25

Judasz Iskariota. Zdrajca. Jak on mógł wydać Jezusa za trzydzieści srebrników? Ja nigdy nie zrobiłbym tego…

Czy aby na pewno? Czym jest każdy grzech popełniany przeze mnie? Każda niegodziwość wobec bliźniego? Czy to nie zdrada Jezusa?

Czasy są ciężkie, trudno się żyje. Przecież cel uświęca środki, więc nawet, jeśli ktoś, gdzieś pocierpi z naszego powodu, to przecież nic się nie stanie, a nam może być lżej w życiu. Łatwo się wytłumaczyć, prawda?

Ale On widzi i wie. Nie ma wytłumaczenia dla niegodziwości. Każdy grzech, nawet taki malutki to zdrada Jezusa.

Okres Wielkiego Postu, to czas, który skłania nas do zastanowienia się nad sobą, nad swoimi uczynkami. To czas, który skłania do refleksji nad swoim życiem, ale to tylko kilkadziesiąt dni. Pamiętajmy, że nigdy nie jest za późno… starajmy się, na co dzień tak postępować, aby jak najmniej w nas było Judasza.

Monika J.